Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, z dnia 26 marca 2018 r. Spółka uzyskała zgodę Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPOST STAR - KOMP”.

Środek poprawiający właściwości gleby Kompost „STAR – KOMP” przeznaczony jest do stosowania na  wszystkich glebach,  w uprawach polowych, pod uprawy roślin ozdobnych i trawników oraz na użytkach zielonych, a także do rekultywacji gruntów rolnych. Szczególnie polecany na gleby o niskiej zawartości próchnicy.

KOMPOST „STAR-KOMP”  zawiera:

1)    azot ogółem (N)                                            co najmniej 0,5% (m/m)

2)    fosfor w przeliczeniu na P2O5                                     co najmniej 0,25% (m/m)

3)    potas w przeliczeniu na K2O                         co najmniej 0,3% (m/m)

4)    zawartość substancji organicznej                  co najmniej 18% (% s.m.)

5)    wartość pH ( w H2O)                                      6,5-9,0

6)    postać                                                            stała, ziemista.

 

Cena 25 zł netto za 1 tonę.

Załadunek i ważenie realizowane przez sprzedającego na terenie Zakładu w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie.

Organizacja odbioru we własnym zakresie.

Sprzedaż ograniczona wyłącznie dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.