Uchwałą 02/2015 Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26.01.2015 r. w sprawie wysokości miesięcznego odpisu na fundusz rekultywacyjny w 2015 r.

ZZO Stargard Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały Nr II/27/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie