Pomimo smutnych wydarzeń ostatnich dni w naszym mieście, życie musi toczyć się dalej i w dniu 25 stycznia br. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. podpisano umowę na budowę kwatery VI w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne RIPOK w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Ksiądz – Prezes Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o.. Wykonawcę, Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o ze Świdnicy, reprezentował Pan Henryk Karpiński - Prezes Zarządu.

W związku z drugą rocznicą istnienia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa na dzień otwarty 07.10.2016 r. w godzinach 11:00-14:00 na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Łęczycy.

W dniu 15 czerwca 2016r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. na terenie Regionalnej Instalacji Mechaniczno–Biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy zostało przeprowadzone dla pracowników Zakładu teoretyczne szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego.

Uchwałą 02/2016 Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 28.01.2016, ustalił wysokość miesięcznego odpisu na fundusz rekultywacyjny w 2016r.

Zawiadamia się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2014 Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19.12.2014 r. dzień 24 grudnia 2015 r.  jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim będzie nieczynny.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostało umorzone 30% pożyczki na dofinansowanie zadania „Rozbudowa składowiska odpadów w Łęczycy – budowa V kwatery”. Wysokość umorzenia dla ZZO Stargard Sp. z o.o. wyniosła 579.000 zł kapitału pożyczki. Uzyskane umorzenie spowoduje, ze przez następne trzy lata Spółka zaoszczędzi ok. 15.000 zł, które stanowiłyby odsetki od pożyczki.