Nowa inwestycja – budowa kolejnej kwatery

Pomimo smutnych wydarzeń ostatnich dni w naszym mieście, życie musi toczyć się dalej i w dniu 25 stycznia br. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. podpisano umowę na budowę kwatery VI w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne RIPOK w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Ksiądz – Prezes Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o.. Wykonawcę, Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o ze Świdnicy, reprezentował Pan Henryk Karpiński – Prezes Zarządu.

 

Nowa kwatera będzie miała powierzchnię ok. 4,16 ha a wartość realizowanego projektu opiewa na kwotę 5 mln zł netto. Planowany termin wykonania inwestycji przewidziany jest na koniec października br. Inwestycja zostanie sfinansowana w 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie preferencyjną pożyczką w możliwością umorzenia oraz ze środków własnych Spółki. Dzięki tej inwestycji przewiduje się, że na około 40 lat zostanie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańców w gospodarce odpadowej. Należy zaznaczyć, że składowane będą tylko odpady, które nie można już wykorzystać w procesach recyklingu i odzysku.