Dostawa kompletu ślizgów do belownicy kanałowej HSM 7215

Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą kompletu ślizgów do belownicy kanałowej HSM 7215 (część oryginalne)  usytuowanej  na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie.

W przypadku ewentualnych, dodatkowych pytań proszę kontaktować się z p. Arturem Śliwińskim – tel. 500 130 386  lub drogą elektroniczną na adres: e-mail artur.sliwinski@zzo.stargard.pl

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: stanislaw.orlinski@zzo.stargard.pl  do dnia 20 maja 2021 roku. W ofercie proszę podać sposób zapłaty oraz szacunkowy termin dostawy przedmiotu zamówienia. Umowa /zlecenie na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z  Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.