Dostawa fabrycznie nowej zdalnie sterowanej kosiarki gąsienicowej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający zamieszcza poniżej autokorektę wzoru umowy

Wzór umowy – korekta-sig

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – kosiarka

 

Identyfikator postępowania opublikowanego na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl – 0ac45d6e-7005-4aec-a40a-dafb7544c81d

Nr ogłoszenie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 2021/BZP 00091088/01