Dostawa fabrycznie nowej zdalnie sterowanej kosiarki gąsienicowej – II postępowanie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach 

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – kosiarka 

Identyfikator postępowania opublikowanego na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl – 500cc984-2ac1-46d0-914c-597339ff911c

Nr ogłoszenie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 2021/BZP 00099881/01