Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu VAN z napędem elektrycznym

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – samochód elektryczny

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania 2020-sig-sig

Sprawozdanie 2020 z dnia 25.03.2021-sig-sig

sprawozdanie z badania-sig

F01 za 2 kw 2021

F01 za 1 kw. 2021

Sprawozdanie z działalności ZZO za 2020 r.-sig

 

Identyfikator postępowania opublikowanego na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl – 97a8691d-e8f7-46fb-a685-2ce46f7dc850

Nr ogłoszenie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 2021/BZP 00150216/01