Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza do składania ofert na najem wraz z obsługą mobilnego rozdrabniacza, celem rozdrobnienia  ok. 300 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

OGŁOSZENIE

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza do składania ofert na najem wraz z obsługą mobilnego rozdrabniacza, celem rozdrobnienia  ok. 300 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

Uwaga:

Usługa będzie realizowana w terminach zgodnych z potrzebami Zamawiającego, (po każdorazowym zgłoszeniem przez Zamawiającego Wykonawcy) przy ilości minimum 60 Mg odpadów zgromadzonych do rozdrobnienie.  Przewiduje się świadczenie usługi co 2 – 3 tygodnia.

Miejsce realizacji zamówienia – Instalacja Komunalna w Łęczycy, gm. Stara Dabrowa, woj. zachodniopomorskie.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty 130.000,00 zł netto.

Ewentualne zapytania można kierować do p. Jacka Husa – tel. 501-130-983 lub drogą elektroniczną na adres: jacek.hus@zzo.stargard.pl

Oferty należy złożyć na adres stanislaw.orlinski@zzo.stargard.pl do dnia 20 września 2021 roku.