Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do obsługi spółki zarządzającej odpadami.

Zawiadomienie o wyborze oferty (005)-sig

Informacja z otwarcia ofert

informacja o kwocie-sig

SWZ – ZSI – korekta-sig

Autokorekta zamawiającego – 2021.10.01-sig

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ZSI-sig