Odbiór i zagospodarowanie ścieków bytowych i technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa

Ogłoszenie o wyniku postępownia – unieważnienie

Ogłoszenie o unieważnieniu-sig

informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie jak Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pytania – 06.10.2021-sig

badania 1

badania 2

badania 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania – 05.10.2021-sig

SWZ – odbiór i zagospodarowanie ścieków – korekta-sig

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – odbiór i zagospodarowanie ścieków-sig