Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza do składania ofert na najem wraz z obsługą mobilnego rozdrabniacza, celem rozdrobnienia  ok. 300 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

OGŁOSZENIE   Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza do składania ofert na najem wraz z obsługą mobilnego rozdrabniacza, celem rozdrobnienia  ok. 300 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07. Uwaga: Usługa będzie realizowana w terminach zgodnych z potrzebami Zamawiającego, (po każdorazowym zgłoszeniem przez Zamawiającego Wykonawcy) przy ilości minimum 60 Mg […]

Więcej